L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti huwa responsabbli, ġeneralment, għall-koordinazzjoni ġenerali tal-attivitajiet tad-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru, aġenziji u entitajiet li flimkien jeżegwixxu l-funzjonijiet u jikkontribwixxu għat-twettiq effettiv tal-għanijiet tal-Ministeru u tal-Gvern. Għaldaqstant, is-Segretarju Permanenti huwa l-uffiċjal responsabbli, bir-responsabbiltà għall-operat ta’ kuljum tal-Ministeru fit-twettiq tal-mandat tiegħu. L-istruttura organizzattiva tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, hija illustrata grafikament miċ-Ċart tal-Organizzazzjoni. L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, għandu l-għan li jkun konformi mal-prinċipji kif definiti fil-leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.

Segretarji Permanenti
SurAlfred CostaLulju 1992 – Lulju 1995
SurMaurice Zarb AdamiFrar 1996 – Marzu 1997
SurCarmel DegabrieleApril 1997 – Jannar 1998
SurJoseph F X SciclunaFrar 1998 – April 2000
SurJoseph EbejerApril 2000 – Frar 2009
SurFrancis BorgFrar 2009 – Frar 2010
DrChristopher BezzinaFrar 2010 – Ġunju 2010
SurPaul ZahraĠunju 2010 – Jannar 2011
DrJames CallejaJannar 2011 – Jannar 2012
SurFrancis BorgFrar 2012 – Marzu 2013
SurMark MusuMarzu 2013 –
 
Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm

Id-Direttorat tal-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm huwa direttament responsabbli għall-koordinazzjoni ta’ kwistjonijiet relatati mal-Unjoni Ewropea, kemm fil-livell domestiku kif ukoll ma’ partijiet interessati oħra tal-Unjoni Ewropea u għall-koordinazzjoni tal-formulazzjoni tal-pożizzjoni tal-Ministeru dwar il-politiki proposti mill-Unjoni Ewropea. Huwa għandu wkoll il-kompitu li jassisti fit-tfassil ta’ politiki dwar kwistjonijiet relatati mal-Affarijiet Soċjali; U li jikkoordina u jimmonitorja l-implimentazzjoni ta’ proġetti u programmi kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea li jappartjenu lill-Ministeru.

 
Direttorat għas-Servizzi Korporattivi

Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi huwa responsabbli għall-provista u t-titijib tas-servizzi ta’ appoġġ fi ħdan il-Ministeru, l-aktar għall-oqsma tal-Immaniġġjar tal-Persuni u xiri u provisti. Għaldaqstant, id-direttorat joffri appoġġ u pariri lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru dwar kwistjonijiet relatati mal-Immaniġġjar tar-riżorsi umani, akkwist pubbliku u amministrazzjoni tal-uffiċċju.

 
Direttorat tal-Operat

Id-Direttorat tal-Operat huwa responsabbli għall-ippjanar, id-direzzjoni u l-koordinazzjoni tal-organizzazzjoni u li jingħata servizz effettiv lill-konsumatur fil-komunità. Id-Direttorat huwa responsabbli wkoll għall-Ippjanar u l-koordinazzjoni tal-inizjattivi fi ħdan il-Ministeru u entitajiet relatati biex jissimplifikaw il-proċeduri u l-prattiki tax-xogħol. L-Amministrazzjoni tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal, li huwa l-hub tekniku tal-one-stop shop, jaqa’ wkoll taħt ir-responsabbiltà ta’ dan id-Direttorat.

 
Id-Diviżjoni tar-Riċerka, Politika u Operat

Id-Diviżjoni tar-Riċerka, Politika u Operat tinkludi r-riċerka, l-iżvilupp tal-politika u l-implimentazzjoni tal-programm kif ukoll id-dimensjoni operattiva fi ħdan il-Ministeru. Id-Diviżjoni tar-Riċerka, Politika u Operat tinkludi l-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali, id-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm, id-Direttorat tal-Operat, u d-Direttorat tar-Riċerka u Evalwazzjoni. Agħfas hawn biex tidħol fil-Politika dwar il-Protezzjoni u ż-Żamma tad-Data.

 
L-Unità għall-Immaniġġjar tal-Informazzjoni

L-Unità għall-Immaniġġjar tal-Informazzjoni għandha r-rwol primarju sabiex tiżgura l-allinjament tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni mal-prijoritajiet u l-objettivi strateġiċi tal-Ministeru. F’dan ir-rigward, l-Unità għall-Immaniġġjar tal-Informazzjoni tipprovdi appoġġ u pariri lid-dipartimenti u l-entitajiet tal-Ministeru biex titjieb il-produttività permezz tal-użu innovattiv tat-teknoloġija.