Objettivi u Funzjonijiet

L-għan tad-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi huwa:​

  • Biex jagħti l-appoġġ u pariri lis-Segretarju Permanenti tal-Ministeru u lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru dwar materji relatati mal-immaniġġjar tar-riżorsi umani, akkwist Pubbliku u amministrazzjoni tal-uffiċċju.
  • Biex jiżgura l-aktar użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji.
  • Li jikkoordina attivitajiet ta’ natura korporattiva fit-twettiq ta’ direttivi ta’ politika mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru għall-Finanzi, id-Dipartiment tal-Kuntratti fi ħdan il-Ministeru tal-Fiananzi u l-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal.
  • Li jikkoordina b’mod effettiv fuq dawn il-materji bejn id-dipartimenti tal-Ministeru u l-Awtoritajiet Ċentrali.