Dikjarazzjoni tal-Viżjoni

“Biex nippromwovu u nsostnu s-sigurtà soċjali permezz tal-għotja ta’ benefiċċji finanzjarji u servizzi soċjali lil individwi u familji li jkun jistħoqqilhom”

Dikjarazzjoni tal-Missjoni

“Biex niżguraw kwalità ta’ ħajja aħjar għas-soċjetà tagħna, partikolarment għall-familji u t-tfal, permezz ta’ kopertura estensiva ta’ protezzjoni soċjali u firxa ta’ servizzi ta’ ħarsien soċjali ta’ kwalità”

Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal (Portafoll) huwa fdat bl-akbar allokazzjoni finanzjarja tal-pajjiż, illi tlaħħaq iż-żewġ biljun ewro. Ir-rwol ta’ dan il-Ministeru Soċjali huwa dak li jamministra l-fondi pubbliċi u l-benefiċċji soċjali kollha tal-pajjiż, mit-twelid ta’ tarbija sa’ tul il-ħajja kollha. Aktar minn hekk jevalwa u jaġixxi sabiex jindirizza r-realtajiet soċjali tal-mument

Matul l-aħħar snin, dan il-Ministeru dejjem saħħaħ u issokta jintroduċi numru ġodda ta’ benefiċċji soċjali, li l-għan ewlieni tagħhom idur mal-kunċett tal-ġustizzja soċjali. Sistema fejn tara illi ssaħħaħ lil dawk l-iktar vulnerabbli filwaqt illi tippremja lil dawk l-aktar bieżla.

Fil-fatt dejjem ingħataw żidiet finazjarji lill-pensjonanti, lil persuni b’diżabilita’ u dawk illi verament ma’ jistgħux jaħdmu. Fl-istess waqt dan il-Ministeru saħħaħ il-kunċett ta’ ‘Making Work Pay’, permezz ta’ numru ta’ miżuri soċjali, ewlenija fosthom l-‘In Work Benefit’, it-‘Tapering of Benefits’ u ċ-‘Childcare’ b’xejn. Miżuri li lkoll jinċentivaw sabiex aktar nies jaħdmu u jibqgħu fid-dinja tax-xogħol, filwaqt illi jżommu ‘l bogħod mid-dipendenza soċjali. 

Il-Ministeru kompla jsaħħaħ l-investiment intern marbut ma’  sistemi teknoloġiċi b’saħħithom illi jlaħħqu mad-domanda t’eluf ta’ pagamenti ta’ kull xahar lill-benefiċċjarji. Aktar minn hekk dawn is-sistemi awtomatikament jiddentifikaw persuni eleġġibli għal ċertu benefiċċji.

Quddiem dawn il-kisbiet kollha, l-Ministeru Soċjali jibqa’ impenjat illi mhux biss jindirizza sfidi soċjali tal-preżent iżda jippjana wkoll il-viżjoni soċjali tal-futur. Għalhekk ġiet imnedija din il-viżjoni sas-sena 2035, bil-għan li tingħata direzzjoni strateġija ppjanata sabiex tindirizza numru ta’ setturi soċjali differenti. Dawn jinkludu l-poverta u l-esklużjoni soċjali, il-familji, it-tfal, iż-żgħażagħ, l-anzjanita’, il-vizzji, ir-ri-integrazzjoni ta’ persuni misjuba ħatja ta’ kriminalita’, persuni b’diżabilita’, vjolenza u immigrazzjoni.

Dan il-Ministeru jibqa’ attiv sabiex jgħin kull sitwazzjoni possibbli għaliex verament nemmnu f’ġustizzja u mobilita’ soċjali, sabiex verament ngħixu f’soċjeta’ inklussiva u li jimpurta minn kulħadd.