Notifiki ġodda jiżdiedu meta r-riżultat tal-għażla jiġi ppubblikat wara l-approvazzjoni tas-Segretarju Permanenti. Kopja tar-riżultat tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-avviżi tad-Direttorat għar-Riżorsi Umani fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal:

Direttorat għar-Riżorsi Umani
38, Triq l-Ordinanza (Raba’ Sular)
Il-Belt Valletta VLT 1021

Email: hr.family@gov.mt
Tel: 25903447

L-applikanti jiġu nnotifikati dwar id-disponibbiltà tar-riżultat tal-għażla permezz ta’ SMS/Email.

 

Riżultat Ippublikat - 03.05.2024

Kariga/Pożizzjoni
Post ta’ Maniġer II (Konformità)

Dipartiment/Entità
fi ħdan il-Ministeru għall- Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Riżultat Ippublikat - 24.04.2024

Kariga/Pożizzjoni
Post ta’ Maniġer II (Ġestjoni tal-Proġett)

Dipartiment/Entità
fi ħdan il-Ministeru għall- Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal