FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 12 tal-Att tal-Kummissarju għat-Tfal tal-2003 (Kap. 462.), u għall-iskop ta’ dan l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fil-Kunsill għat-Tfal.

Chairperson:
Sa Antoinette Vassallo

Membri:
Sa Darlinka Barbara
Sa Amanda Borg Delmar
Onor. Katya De Giovanni
Sa Svetlana Grech
Sur Neil Portelli
Dr Patrick Zahra, M.D., M.R.C.P.(UK)

Segretarja:
Sa Susan Garcia Imbernon

Aġġornat: Ottubru 2023

FacebookTwitter