Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS) permezz tal-Aġenzija Appoġġ, Aġenzija Sedqa u LEAP, tipprovdi servizzi komprensivi ta’ prevenzjoni, appoġġ, u trattament kemm fil-komunità kif ukoll f’ambjenti residenzjali. Ħaddiema soċjali u professjonisti oħra fi ħdan oqsma ta’ servizzi ddedikati ta’ dawn l-aġenziji, jaħdmu ma’ gruppi mmirati varji inkluż tfal, familji u adulti fil-bżonn, persuni bi problemi ta’ dipendenza, u nies f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali. Il-Fondazzjoni hija rregolata minn Bord magħmul minn President u mhux inqas minn erba’ membri oħra maħtura mill-Prim Ministru minn fost persuni, li jistgħu jagħtu kontribuzzjoni valida permezz tal-esperjenza tagħhom fl-oqsma tal-ħarsien soċjali in ġenerali u b’mod partikolari f’riċerka dwar il-ħarsien soċjali.​

FacebookTwitter