38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Tel: 25903026

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lilu mill-artikolu 106 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, li jkunu membri tal-Panel Multidixxiplinarju.

Psikologi
Sa Cher Vella Laurenti Engerer
Dr Josette Barbara Cardona

Psikjatri
Dr John Mifsud
Dr Ethel Felice

Terapisti Okkupazzjonali
Sur Shawn Abela
Sa Sharon Cutajar

Ħaddiema Soċjali
Sa Alexia Vella
Sa Ariana Attard

Segretarja
Sa Jane Lautier

 

Aġġornat: Ġunju 2022