Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta

Tel: 259023233

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 106 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), u għall-iskop ta’ dan l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva lħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Panel Mediku.

Membri:
Dr Nazzareno Azzopardi, M.D., D.A., F.F.A.R.C.S., Dip. Rel. Stud.
Dr Doreen Cassar, Dip. PC & GP (Ulster), Dip W.H.(ICGP), M.D., MMCFD
Dr Amy Chircop, M.D. (Melit)
Dr Keith Debono, M.D.
Dr Victoria Farrugia Sant’Angelo, M.D.
Dr Taygeta Firman, M.D.
Dr Robert Galea, M.D.
Dr Melvin J Gouder, M.D., (Malta), MRC Ophth (UK), MRCS Ed. (Ophth.)
Dr Anthony Livori, M.D., Dip. Fam. Prac (MCFD)
Dr Alexander Magri, M.D., USMLE, MMCFD
Dr Joseph G. Pace, M.D., LRCP (Lond.), MRCS(Eng.)
Sur Carmel Sciberras, M.D., F.R.C.S. (Glas.)
Dr Bernardette Spiteri, M.D., M.R.C.P.C.H. (UK), M.Sc. (Lond.)
Dr Charles Spiteri, M.D.
Dr Joseph Spiteri, M.D., M.R.C. Psych.
Dr Zaid Teebi, BSc (USA), MD, Diplm Ger., M.Ger (Melit), Dipl. Med. Prevention (Ireland), B.S.S. (Royal College of Surgeons-Edin), C.A.S Allergy (Imperial College London), Dip. Med. Therapeutics (Ireland), MCFD, PhD (USA), MRCP UK (Geriatric Medicine).
Dr Mario Vella, MD, FRCS Ed, MRCS Ed (Ophth.), FEBO, DISSO
Dr Anthony Zahra, M.D., PGDIP PHIL M.Sc. GER MRCPSYCH CCST (PSYCH)

Segretarja:
Sa Lucia Aquilina

Aġġornat: April 2024