Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS)
212, Head Office,
Triq il-Kanun
Santa Venera SVR 9034

Website: https://ccp.gov.mt
Email: ccp.family@gov.mt
Tel: 2258 8900 / 2258 8975

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Counselling, (Kap. 538.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fil-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Counselling.

Chairperson:
Ms Anna Catania

Viċi Chairperson:
Dr Dean Hili

Membri:
Sa Claudine Cachia
Sa Anthea D’amico
Dr Dione Mifsud
Sur Ryan Portelli
Sa Marthese Vassallo

Segretarja:
Sa Audrey Micallef Grimaud

Aġġornat: Ottubru 2022