Applikant jista’ jappella d-deċiżjoni tal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoterapija jekk:

 

(a) il-ħruġ taċ-ċertifikat ta’ mandat għall-prattika tal-professjoni ta’ psikoterapista jiġi rrifjutat;

u/jew

(b) fir-rigward tal-ekwivalenza u r-rikonoxximent tal-kwalifiki fil-professjoni tal-psikoterapija.

Appell kontra d-deċiżjoni tal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoterapija, għandu jiġi ppreżentat f’perjodu perentorju ta’ tletin (30) jum kalendarju mid-data ta’ tali The appellant shall pay the Appeals Committee a fee of one hundred and twenty euro (€120) in respect of each appeal from a decision of the board by using the below details:deċiżjoni, permezz ta’ talba bil-miktub għal appell ippreżentata lis-Segretarju tal-Kumitat tal-Appell tal-Professjoni tal-Psikoterapija u mibgħuta lil:

Indirizz Postali:
Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija f’Malta
c/o Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Email: psychotherapyboard.family@gov.mt

L-appellant għandu jħallas lill-Kumitat tal-Appelli tariffa ta’ mija u għoxrin euro (EUR 120) fir-rigward ta’ kull appell minn deċiżjoni tal-bord billi juża d-dettalji ta’ hawn taħt:

Isem tal-Bank: Bank Ċentrali
Kodiċi SWIFT/BIC tal-Bank: MALT MT MT
IBAN-NO: MT55 MALT 0110 000 40001 EUR CMG5 001H