c/o Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
Palazzo Ferreria
310, Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bir-regolament 3 tar-Regolamenti dwar il-Kumitat tal-Appelli (Professjoni tal-Psikoterapija) – Leġislazzjoni Sussidjarja 587.01, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Kumitat tal-Appelli (Professjoni tal-Psikoterapija).

Chairperson:
Dr Kurt Xerri, LL.D. (Melit), M.A. (Laws) (Melit), Ph.D. (Urv)

Membru:
Is-Sur Andrea Sammut De Marco, B.Psy (Hons.), G.P.T.I.M

Segretarja:
Is-Sa Geraldine Ellul Bonici, M. Syst Fam Psy; PgDip. Syst Fam Psy; B. Psy

Aġġornat: Diċembru 2020