173, Triq Balbi
Il-Marsa MRS 1817

The Meeting Place jappoġġja l-integrazzjoni ta’ persuni vulnerabbli fil-komunità permezz ta’ infrastruttura pubblika u servizzi bbażati fil-komunità intiżi sabiex itaffu l-piż tal-faqar u tal-esklużjoni soċjali minn fuq nies vulnerabbli.

Chairperson:
Sur Louis Gatt

Viċi Chairperson:
Sa Anna Calleja

Membri:
Sur Carmel Camilleri
Sur Dominic Cutajar
Sur John Magro
Sa Michelle Muscat
Sa Samantha Pace Gasan

Membri Sostituti:
Sa Mariella Agius
Sa Frances Mifsud

Segretarju:
Sur Saviour Grima

Aġġornat: Mejju 2024