c/o Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 2590 3106

Chairperson:
Sa Ruth Sciberras

Viċi Chairperson:
Prof. Angela Abela

Membri:
Sa Melanie Bonavia
Sur Manuel Cuschieri
Sa Karen Falzon
Sa Rita Law
Dr Rita Micallef
Sa Josephine Spiteri
Sa Antoinette Vassallo
Sur John Zammit

Segretarja:
Sa Melissa Mifsud

Aġġornat: Jannar 2024