212, Triq il-Kanun
Santa Venera SVR 9034

Tel: 22588900

Il-Prim Ministru approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali.

Aġent President:
Sur George Borg

Membri:

Sur Noel Abela
Sur Anthony Agius Decelis
Dr Karen Carachi
Sa Marietta Cassar
Sa Trischa Falzon
Sa Rhoda Garland
Sa Amanda Grech
Sur Saviour Grima
Sur Nicholas Saliba
Sur Stephen Rizzo

Aġġornat: Awwissu 2023