38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Tel: 25903248

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 128 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, fuq il-Bord tal-Assistenza Soċjali.

Chairperson:
Sur Raymond Chetcuti

Membri:
Sa Antoinette Aquilina
Onor. Ivan Bartolo M.P.
Sur Marco Bonniċi
Ms Graziella Castillo
Onor. Deo Debattista, M.P.
Sur Lino Debono
Sur Emanuel Deguara
Sa Olivia Farrugia
Sa Mary Savona

Segretarju:
Sur Martin Buhagiar

 

Aġġornat: Settembru 2022