Ċentru Ħidma Soċjali
469, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1012

Email: adoption-board.family@gov.mt

Tel: 25494372

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija mit-taqsima 3 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni tal-2008 (Kap. 495.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord tal-Adozzjoni.

Chairperson:
Dr Michael Buhagiar, LL.D.

Membri:
Sur Philip Borg, Dip. Soc. Stud., B.A. (Theology), M.A. (Philosophy)
Sur Mario Caruana
Sur Bryan Degabriele, D.P.A. (Melit.), H.D.P.A.F., Exec. M.B.A.
Dr Laner Cassar, B.A. (Hons.) Psy., P.G. Dip. Ges. Psych., M.A. (Dipl. Stud.), M.Psy. (Clin), Ph.D.
Dr Ian Ellul, Ph.D.(Paed.)(Melit)
Dr Sandra Hili Vassallo, LL.D., Mag. Jur. (Europ.Law)
Dr Karen Mugliett, B.Ed. (Hons.), M.Ed., Dip. Ed., Ed.D. (Sheffield)
Dr Marta Sant, B.Psy (Hons), PsychD, Psychotherapeutic & Counselling Psychology (Surrey)
Sa Natasha Vella, B.A. (Hons.) Criminilogy
Dr Dennis Zammit, LL.D.

Segretarja:
Sa Nadya Hansen, Dip. Soc. Stud. (Gender & Development)

 

Aġġornat: Ġunju 2022