c/o Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, ‘Palazzo Ferreria’
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1021

Email: atscott@hotmail.com
Tel: 21384341

L-Għan li għalih twaqqfet din il-kumpanija huwa sabiex tipprovdi servizzi Professjonali, ta’ Project Management u ta’ Konsulenza dwar proġetti ta’ kostruzzjoni u tisbiħ lil xi dipartiment / awtorità / entità li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal jew xi dipartiment / awtorità / entità oħra tal-Gvern ta’ Malta.

Aġent Chairperson:
Sur Richard Dimech

Membri
Sa Margaret Baldacchino Cefai
Sur Joseph Catania
Sur Marco Falzon
Sur Stanley Mifsud
Sur Sandro Schembri

Segretarju:
Sur Andrew Scott Triganza

Aġġornat: Mejju 2024