Ċentru Ħidma Soċjali
469, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1012

Email: dorita.ellul@gov.mt
Tel: 25494277 / 25494280

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 31 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) (Kap. 602.), u għall-iskop ta ‘dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord ta’ Reviżjoni
għall-Ħarsien tal-Minuri.

Chairperson:
Dr Juliana Scerri Ferrante, B.A., L.P., LL.D. Mag. Juris (Int. Law), Cert. Studii Forense (RM)

Members:
Is-Sa Victoria Bugeja, Dip. Sw., Dip. ECE, MA. ECE
Dr Aloisia Camilleri Aquilina, M.D., MRCPsych (UK), MSc (Soton), CCST
Is-Sa Svetlana Cassar, B.A. (Hons.) Social Work, PG Dip in Systemic Psychotherapy
Dr Kevin Sammut Henwood, B.Psy (Hons.), M.Sc (Surrey), D. Forensic (Nott.)
Dr Bernardette (Nadette) Spiteri, M.D., M.R.C.P.C.H. (UK), M.Sc. (Lond.)
Is-Sa Monya Vassallo, Dip. S.W

Segretarja:
Is-Sa Dorita Ellul, Ma. Terr, Crim & Glob Sec

 

Aġġornat: Mejju 2021