Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, ‘Palazzo Ferreria’,
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta

Email: noray-cyiane.galea@gov.mt

Bis-setgħat mogħtija bl-artikolu 31 (2A) tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) (Kap. 602.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ħatar il-persuni hawn taħt imsemmija fuq il-Bord ta’ Reviżjoni għall-Ħarsien tal-Minuri Addizzjonali.

Chairperson:
Is-Sur Joseph Gerada

Membri:
Dr Charles Azzopardi
Is-Sur Melchiore Ellul
Dr Anita Giordimaina
Dr Mariella Mangion
Is-Sur Martin Micallef

Segretarja:
Sa Noray Cyianeˈ Galea

Aġġornat: Ottubru 2023