310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 2590 3127

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 64 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) (KAP. 602.), u għall-iskop ta ‘dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord ta’ Appell
(Fostering).

Chairperson:

Dr Rodianne Sciberras

Members:

Sa Josephine Agius
Sa Consiglia sive Connie Bonello

Aġġornat: Lulju 2023