Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 25903127

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija mit-taqsima 16 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni tal-2008 (Kap. 495.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord ta’ Appell (Adozzjoni).

Chairperson:
Dr Mark Simiana, LL.D.

Membri:
Sa Consiglia sive Connie Bonello, Dip. Soc. Stud., (Occupational Health & Safety)
Sa Doriette Scicluna, B.Sc. (Hons.)

 

Aġġornat: Dicembru 2020