Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 25903386

 

Chairperson:
Prof Richard Muscat

Membri:
Dr Joseph Daniel Borg
Dr Charles Cassar
Prof. Marilyn Clark
Sa Sandra Cortis
Is-Sur Clifford Galea Vella Maslennikov
Is-Sur Robert Gauci
Dr Anna Grech
Dr Anton Grech
Dr Paul Micallef

Segretarju:
Is-Sur Manuel Gellel

 

Aġġornat: Ġunju 2022