Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Email: dorothy.b.vassallo@gov.mt
Tel: 25903127

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 38 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) (Kap. 602.), FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 38 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv).

Chairperson:
Dr Dianne Galea

Membri:
Is-Sa Dorianne Attard
Is-Sa Darlinka Barbara
Is-Sur Julian Calleja
Is-Sa Donatella Cassar Bruno
Is-Sur Mike Orland
Sur Ronnie Vella

Segretarja:
Sa Dorothy Vassallo

 

Aġġornat: Diċembru 2020