FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 107 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, bħala Arbitri għall-finijiet tal-Att imsemmi.

Umpires:
Dr Luciano Busuttil
Dr Noel Camilleri
Dr Adrian Camilleri
Dr Noel Cutajar
Dr Edward Gatt
Dr Shaheryar Ghaznavi
Dr Katia Mercieca
Dr Vincent Micallef
Dr Simon Micallef Stafrace
Dr Joseph Mario Sammut
Dr Nadia-Helena Vella

Segretarja:
Sa Doris Vassallo

Aġġornat: Diċembru 2020

FacebookTwitter